KĄ MES DAROME?

Tarptautiniai projekto susitikimai

Šių susitikimų tikslas yra susijęs su valdymo tikslais. Visi projekto partneriai susirenka į tą pačią vietą aptarti kelių projekto įgyvendinimo dalių.

Susitikimai suplanuoti svarbiais etapais ir yra būtini norint tinkamai plėtoti projektą.

Tikslas

Įžanginis susitikimas buvo oficiali projekto pradžia. Tai nepaprastai svarbus susitikimas siekiant teisingo projekto supratimo ir tolimesnės raidos, bet ir teisingam santykiam tarp projekto – tai buvo pirmas kartas, kai partneriai susirenka asmeniškai. Šis susitikimas buvo ledlaužis tarp partnerių, siekiant sukurti tvirtesnius santykius.

Data: 2022-03-28

Susitikimas

Temos

Kadangi tai buvo pradinis susitikimas, susitikimas prasidėjo projekto apžvalga, po kurios buvo atliktos kai kurios administracinės užduotys, tokios kaip galutinė partnerystės sutarčių peržiūra.

Vieta: Ispanija, La Vall d’Uixó

DARBOTVARKĖ

Tikslas

Tarpinis susitikimas numatytas projekto gyvavimo ciklo viduryje. Šiame susitikime daugiausia dėmesio buvo skirta projekto plėtrai, kokybės plano peržiūrai ir prireikus pakeitimams, siekiant užtikrinti, kad visi projekto tikslai būtų pasiekti.

Data: 2023-01-16

Susitikimas

Temos

Šis susitikimas įvyko mėnesį prieš tarpinį pranešimą. Dėl šios priežasties pagrindinis tikslas buvo informuoti visus partnerius apie projekto padėtį, bet taip pat peržiūrėti visus dokumentus, kurie turi būti išsiųsti projekto koordinatoriui, siekiant užtikrinti, kad dabartinė informacija būtų pagrįsta. Tai taip pat leidžia partneriams ir projekto koordinatoriui geriau kontroliuoti visą biudžetą ir vykdyti savo pareigas.

Vieta: Rome, Italy

DARBOTVARKĖ

Tikslas

Pagrindinis TPM3 tikslas buvo išsamiai aptarti ir analizuoti visą informaciją, susijusią su galutiniu pranešimu ir projekto pagrindimu. Tai apėmė įgyvendinimo rezultatų mokyklose įvertinimą, projekto rezultatų poveikį ir projekto rodiklių studijavimą. Reikšmingas dėmesys buvo skiriamas diskusijoms apie projekto tvarumą ir strategijas, skirtas išplėsti jo poveikį visoje Europoje.

Data: 18.10.23

Susitikimas

Temos

Tai yra projekto baigiamasis susitikimas. Šioje sesijoje buvo svarstoma ir analizuojama visa informacija, susijusi su galutiniu pranešimu ir projekto pagrindimu. Dėmesys buvo skirtas atskleisti projekto rezultatus mokyklose, įvertinti projekto rezultatų, gautų per visą jo trukmę, poveikį ir tyrinėti aktualius rodiklius.

Vieta: Sogndal

DARBOTVARKĖ