· PROJEKTO REZULTATAS 1 ·

· E-KNYGA ·

IŠŠŪKIUS KELIANTIS UGDYMAS - JAUSMAI IR GAMTA AKTYVIAME MOKYME

Aktyvi ir žalioji pedagogika su mokymusi lauke suteikia naujų galimybių ugdyti pagrindines mokymosi visą gyvenimą kompetencijas.

Šis PR yra susietas su bendrais ir konkrečiais projekto tikslais – sukurti kelią, kaip mokyklose diegti inovatyvius pedagoginius metodus, skatinančius vaikų įtrauktį. Projekto rezultatas (PR) turės virtualų formatą (e-knygą).

Tai bendradarbiaujant sukurta el. knyga, kurią sukūrė strateginė partnerystė.

Kalba: Anglų

· PROJEKTO REZULTATAS 2 ·

· MOKYMO PLANAI ·

UGDYMAS LAUKE PRADINĖJE MOKYKLOJE

Europos šalyse formaliojo švietimo mokyklos turi laikytis įvairių politikos krypčių ir taisyklių.

Taikant inovatyvias pedagogikas, viena dažniausių problemų – kaip sukurti mokymo planus laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

Tikslas – palengvinti žaliosios ir aktyviosios pedagogikos praktinį įgyvendinimą mokantis lauke mokytojams I pradinio ugdymo pakopoje.

Kalbos: anglų, ispanų, lietuvių, italų