C1

Pergalvojame savo klasę

Benikasimas (Ispanija)

Keičiasi būdas, kuriuo vaikai mokosi ir ugdo savo įgūdžius, todėl pedagogai ir fasilitatoriai turi susieti konkretų turinį ir mokymosi tikslus su jų pateikimo būdu. Norint tai pasiekti, šią veiklą sudarys teorinis ir praktinis mokymas.

Datos:  10/10/2022 – 15/10/2022

1 DIENA: Įvadas į aktyviąją pedagogiką ir patyriminį mokymąsi.

2 DIENA: Edukacinių erdvių projektavimas: medžiagos ir pedagoginės struktūros; Kaip įtraukti aktyvią pedagogiką į klasę: ką man reikia žinoti?

3 DIENA: Dėmesys emocijoms: kaip emociškai palaikyti vaikus?

4 DIENA: KĄ TURIME? Apsilankymas CEIP Eleuterio Perez: ši dalis bus naudinga dalyviams, norint pamatyti išteklius, patalpas ir erdves, kurias mokykla turi.  Vėliau aptarti ir galvoti, ką galima su tuo padaryti.

5 DIENA: Praktinis seminaras: KĄ GALIME DARYTI? naudojant manipuliuliatyviąją medžiagą; kuriant medžiagą.

Programa

C2

Permąstykime savo mokymosi erdves

Roma (Italija)

Orientuotasi į žaliąją pedagogiką edukacijoje lauke. Panašiai kaip ir ankstesniame, jį sudarys teorinė dalis, kurioje dalyviai turės galimybę užduoti klausimus bei praktinis mokymas, kad mokytojams būtų lengviau įgyvendinti išmoktas pamokas savo klasėse.

Datos: 2022 m. lapkričio 28 d. – gruodžio 2 d

1 DIENA: Žaliosios pedagogikos įvadas: miško darželio pedagogika naudinga ir reikalinga alternatyva. „Waldkindergarten Flensburg“ atsiradimas kaip nuoroda. Kokį vaidmenį atlieka ryšys su gamta ir kaip galiu integruoti gamtą kaip vertingą auklėtoją?

2 DIENA: Kaip diegti žaliąją pedagogiką mokykloje? Gamta klasėje ir klasė gamtoje. Į ką turiu atsižvelgti miške, kad kartu su vaikų grupe patirtume darnią ir saugią dieną miške.

3 DIENA: GAMTA IR VAIKAI: Kokį vaidmenį atlieka ryšys su gamta ir kaip galiu integruoti gamtą kaip vertingą auklėtoją? Kaip sveika sąveika su gamta vaidina esminį vaidmenį emociniam intelektui ir vystymuisi

4 DIENA: IC Fregene Passoscuro mokyklos vizitas: erdvės ir ištekliai. Erdvių, vietos ir bendrųjų išteklių vertinimas, įvertinimas ir minčių šturmas, kad jie geriausiai atitiktų ugdymo lauke paradigmą.

5 DIENA: Praktinis seminaras: žaidimas, žaidimas ir sąveika su natūralia medžiaga tampa neprilygstamu mokytoju vaikams. Leiskite vaikams atrasti, koks gali būti atpalaiduojantis ir malonus mokymosi procesas.

Programa

C3

Tikra mokymosi lauke patirtis

Lietuva

Projekte dalyvaujančių mokyklų reali patirtis lauko mokykloje. Tai leis dalyviams kaupti PR2 idėjas antram projekto rezultatui ir sužinoti, kaip galima įgyvendinti lauko veiklas, pritaikyti ją valstybinei pradinei mokyklai PR2 metu.

Datos: bus patvirtintos vėliau

1 DIENA: Stebėjimo diena mokykloje (patalpos, zonos ir erdvės, klasės, priemonės…). Lauko mokyklos mokytojai paaiškins, kokia yra ugdymo lauke pedagogika ir kaip integruoti ugdymą lauke į mokyklos programas.

2 DIENA: Praktiniai pavyzdžiai iš mokyklos patirties – Į KĄ ATSIŽVELGTI (pavyzdžiui, būtinos pagrindinės medžiagos ir ištekliai [pirmosios pagalbos vaistinėlė, lietaus rūbai ir t.t.).

3 DIENA: KO REIKIA MOKYTOJAMS? Kaip sudaryti tvarkaraštį, kaip įtraukti mokymo programos turinį į mokymąsi lauke ir kt.

4 DIENA: mokykloje įdiegto mokymo plano pavyzdys (turinio programavimas).

Programa