· PROSJEKTRESULTAT 1 ·

· E- BOK ·

UTFORDRENDE UTDANNING - FØLELSER OG NATUR I AKTIV LÆRING

Aktiv og grønn pedagogikk med utendørs opplæring, gir nye muligheter til å utvikle nøkkelkompetanse for livslang læring.

Denne PR er knyttet til de generelle og spesifikke målene for prosjektet for å skape veien for å implementere innovativ pedagogikk på skolene for å støtte inkludering av barn. Prosjektresultatet (PR) vil ha et online format (e-bok).

Dette er en samarbeidende e-bok laget av deltakerne i prosjektet.

Språk: Engelsk

· PROSJEKTRESULTAT 2 ·

· DIDAKTISKE ENHETER ·

UTENDØRS OPPLÆRING I BARNESKOLEN

I de europeiske landene må skoler følge en rekke retningslinjer og regler.

Når man bruker innovativ pedagogikk, er et av de vanligste problemene hvordan man kan lage didaktiske enheter etter alle lovkrav.

Målet er å legge til rette for praktisk gjennomføring av grønn og aktiv pedagogikk i utendørs opplæring for lærere på første trinn i grunnskolen.

Språk: engelsk, spansk, litauisk og italiensk