HVA GJØR VI?

Transnasjonale prosjektmøter

Målet med disse møtene er knyttet til ledelsesformål. Alle prosjektpartnerne samles på samme sted for å diskutere flere deler av prosjektgjennomføringen.

Møtene er planlagt ved viktige milepæler og er avgjørende for riktig utvikling av prosjektet.

Hensikt

Oppstartsmøtet var den offisielle starten på prosjektet. Det er et ekstremt viktig møte for riktig forståelse og fremtidig utvikling av prosjektet. Dette er første gang deltakerne samles personlig. Dette møtet var for å skape sterkere relasjoner.

Dato: 28/03/2022

Møtet i bilder

Emner

Ettersom dette var det første møtet startet møtet med en oversikt over prosjektet, etterfulgt av noen administrative oppgaver, som siste revisjon av partnerskapsavtalene.

Sted: Spania, La Vall d’Uixó

Dagsorden

Hensikt

Midtmøtet er planlagt midt i prosjektets livssyklus. Dette møtet fokuserte på utviklingen av prosjektet, gjennomgang av kvalitetsplanen og innføring av endringer om nødvendig for å sikre at alle prosjektmålene blir oppfylt.

Dato: 16/01/2023

Møtet i bilder

Emner

Dette møtet fant sted en måned før den midlertidige rapporten. Av denne grunn var det primære målet å oppdatere alle partnerne om prosjektets status, men også å gjennomgå alle støttedokumentene som må sendes til prosjektkoordinatoren for å sikre at den nåværende informasjonen kan rettferdiggjøres. Dette gir også partnerne og prosjektkoordinatoren bedre kontroll over hele budsjettet og oppfyllelsen av deres ansvarsområder.

Sted: Rome, Italy

Dagsorden

Hensikt

Hovedmålet med TPM3 var å grundig diskutere og analysere all informasjon knyttet til den endelige rapporten og prosjektets begrunnelse. Dette inkluderte evaluering av implementeringsresultater i skoler, innvirkningen av prosjektresultater og studier av prosjektindikatorene. Det var betydelig fokus på å diskutere prosjektets bærekraft og strategier for å utvide dets innvirkning over hele Europa.

Dato: 18.10.23

Møtet i bilder

Emner

Dette er avslutningsmøtet for prosjektet. I løpet av denne sesjonen ble all informasjon knyttet til den endelige rapporten og begrunnelsen for prosjektet diskutert og analysert. Fokuset lå på å avdekke resultatene av prosjektets gjennomføring i skolene, vurdere påvirkningen av prosjektresultatene som ble generert gjennom hele varigheten, og studere relevante indikatorer.

Sted: Sogndal

Dagsorden