Sprednings-arrangementer

Vil du være med på et av arrangementene vi skal arrangere på slutten av prosjektet? Vi vil holde konferanser i Spania, Italia, Norge og Litauen.

5 ARRANGEMENTER

Vi ønsker å utvide prosjektresultatene så mye som mulig, samt veilede deg i hvordan du kan implementere utendørs grønn og aktiv pedagogikk med barn. Hvis du er en pedagog og vil vite mer om hvordan disse metodene implementeres og hva vi har gjort, kom til et av arrangementene våre!

GRATIS ARRANGEMENTER

Avhengig av kapasiteten til stedene, vil arrangementene trenge en forhåndsregistrering av deltakere online.

Våre arrangementer

Datoer vil bli delt på våre sosiale nettverk og i partnernes formidlingskanaler. Følg oss for mer informasjon!

Utfordrende utdannelse – følelser og natur i aktiv læring (Spania)

EMNER: 1) Hvordan har vi søkt på et samfinansiert prosjekt KA2 Erasmus+?; 2) Presentasjon av E-boken og hvordan du får den gratis; 3) FOREDRAG; 4) Diskusjonspanel & debatt

Utfordrende utdannelse – følelser og natur i aktiv læring (Norge)

EMNER: 1) Hvordan har vi søkt på et samfinansiert prosjekt KA2 Erasmus+?; 2) Presentasjon av E-boken og hvordan du får den gratis; 3) FOREDRAG; 4) Diskusjonspanel & debatt

Utendørslæring: hvordan inkludere det i skoledidaktiske enheter (Litauen)

EMNER: 1) Hvordan har vi søkt på et samfinansiert prosjekt KA2 Erasmus+?; 2) Uteundervisning; 3) Didaktiske enheter, hvordan lage utendørs didaktiske enheter; 4) WORKSHOP; 5) Debatt

Utendørslæring: hvordan inkludere det i skoledidaktiske enheter (Italia)

EMNER: 1) Hvordan har vi søkt på et samfinansiert prosjekt KA2 Erasmus+?; 2) Uteundervisning; 3) Didaktiske enheter, hvordan lage utendørs didaktiske enheter; 4) WORKSHOP; 5) Debatt

Aktiv og grønn pedagogikk i utendørslæring (Spania)

EMNER: 1) Hvordan har vi søkt på et samfinansiert prosjekt KA2 Erasmus+?; 2) E-boken (Aktiv og Grønn pedagogikk); 3) Didaktiske enheter, hvordan lage utendørs didaktiske enheter praktisk WORKSHOP; 6) FOREDRAG 7) Debatt

SITATER

"Å lære barn om den naturlige verden bør behandles som en av de viktigste hendelsene i deres liv."
- Thomas Berry -
"Jorden og himmelen, skog og mark, innsjøer og elver, fjellet og havet, er utmerkede skolemestre, og lærer oss mer enn vi noen gang kan lære av bøker."
- John Lubbock -
“Forstå hvem barna dine er og hvordan du kan møte deres behov. Du er fortsatt fokusert på resultater, men veien til å komme dit er kanskje ikke den samme for hver enkelt.”
- Pedro Noguera -

Målgrupper

Lærere

Hovedaktørene i implementering av uteopplæring i skolen

Læringsledere

Fagfolk innen utdanningsfeltet, fokusert på ikke-formell læring.

Skoler

Administrativt, veiledende og annet personale som jobber i skolen.

Familier

Familier er også en nøkkelfaktor i utdanningen av barn. I disse arrangementene kan familier lære fordelene med utendørs læring.